Leon Tamrael Dreddit
Test Alliance Please Ignore
Leon Tamrael
Dreddit
Test Alliance Please Ignore
Ship: Ametat I ( Heavy Fighter )
System: M2-XFE (-0.4) / Delve
Location: Stargate (5-CQDA) (1374.8km)
Time: 2020-12-31 11:03
Points: 1
Damage: 37,596
Dropped: 0.00 ISK
Destroyed: 9,733,851.66 ISK
Total: 9,733,851.66 ISK

Item(s) Dropped / Destroyed

Item Type
Quantity
Price (ISK)
Ship
Ametat I
1
9,733,851.66
Total Dropped:
0.00
Total Destroyed:
9,733,851.66
Grand Total:
9,733,851.66
Final Blow Top Damage
Nova Soldier Nova Soldier
Nova Soldier Nova Soldier
10,751
28.6%
9,006
24.0%
4,974
13.2%
3,448
9.2%
2,828
7.5%
2,821
7.5%
2,568
6.8%
600
1.6%
300
0.8%
300
0.8%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0