BOBKA Morkovka Serp i Mordor
BOBKA Morkovka
Serp i Mordor
Ship: Velator ( Corvette )
System: Notoras (0.2) / Black Rise
Location: Notoras VI - Moon 17
Time: 2020-05-22 12:09
Points: 1
Damage: 687
Fitted: 505.55 ISK
Dropped: 505.54 ISK
Destroyed: 1,802.80 ISK
Total: 2,308.34 ISK

Item(s) Dropped / Destroyed

Item Type
Quantity
Price (ISK)
High Slots
Civilian Gatling Railgun 1 0.01
Civilian Miner 1 6.24
Total: 6.25
Mid Slots
1MN Civilian Afterburner 1 499.30
Total: 499.30
Ship
Velator
1
1,802.79
Total Dropped:
505.54
Total Destroyed:
1,802.80
Grand Total:
2,308.34
Final Blow Top Damage
Black Gront Black Gront
Black Gront Black Gront
598
87.0%
89
13.0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0