Mariomistrzowski mistrzu Wyzsza-Geometria
Cuboidus-Ultimatus
Mariomistrzowski mistrzu
Wyzsza-Geometria
Cuboidus-Ultimatus
Ship: Capsule ( Capsule )
Related: Coercer
System: 3L-Y9M (-0.2) / Feythabolis
Location: Stargate (Z-PNIA)
Time: 2020-02-14 22:39
Points: 1
Damage: 460
Dropped: 0.00 ISK
Destroyed: 10,000.00 ISK
Total: 10,000.00 ISK

Item(s) Dropped / Destroyed

Item Type
Quantity
Price (ISK)
Ship
Capsule
1
10,000.00
Total Dropped:
0.00
Total Destroyed:
10,000.00
Grand Total:
10,000.00