Marco Wolf Shiva
Northern Coalition.
Marco Wolf
Shiva
Northern Coalition.
Ship: Dromi II ( Support Fighter )
System: O31W-6 (-0.5) / The Kalevala Expanse
Location: O31W-6 IX - Moon 19 (2.04au)
Time: 2020-02-13 20:46
Points: 1
Damage: 18,191
Dropped: 0.00 ISK
Destroyed: 26,602,073.19 ISK
Total: 26,602,073.19 ISK

Item(s) Dropped / Destroyed

Item Type
Quantity
Price (ISK)
Ship
Dromi II
1
26,602,073.19
Total Dropped:
0.00
Total Destroyed:
26,602,073.19
Grand Total:
26,602,073.19
Final Blow Top Damage
Thor Ormand Asuki Shinabe
Thor Ormand Asuki Shinabe
3,570
19.6%
3,176
17.5%
2,239
12.3%
2,208
12.1%
1,883
10.4%
1,464
8.0%
781
4.3%
673
3.7%
671
3.7%
409
2.2%
331
1.8%
262
1.4%
262
1.4%
262
1.4%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0