Renegade Stars
Stellae Renascitur

Renegade Stars
Stellae Renascitur
Ship: Standup Firbolg I ( Light Fighter )
System: Moro (0.5) / Khanid
Location: Moro III - Moon 1 (5.75au)
Time: 2019-10-09 16:08
Points: 1
Damage: 15,792
Dropped: 0.00 ISK
Destroyed: 4,297,512.02 ISK
Total: 4,297,512.02 ISK

Item(s) Dropped / Destroyed

Item Type
Quantity
Price (ISK)
Ship
Standup Firbolg I
1
4,297,512.02
Total Dropped:
0.00
Total Destroyed:
4,297,512.02
Grand Total:
4,297,512.02
Final Blow Top Damage
Wotekb ekb Niron Werls
Wotekb ekb Niron Werls
1,856
11.8%
1,676
10.6%
1,499
9.5%
1,370
8.7%
1,204
7.6%
1,083
6.9%
979
6.2%
972
6.2%
813
5.1%
708
4.5%
678
4.3%
507
3.2%
377
2.4%
347
2.2%
253
1.6%
211
1.3%
188
1.2%
166
1.1%
135
0.9%
135
0.9%
128
0.8%
119
0.8%
102
0.6%
75
0.5%
64
0.4%
63
0.4%
48
0.3%
34
0.2%
1
0.0%
1
0.0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0