Hel Lelulja Herrscher der Zeit
Test Alliance Please Ignore
Hel Lelulja
Herrscher der Zeit
Test Alliance Please Ignore
Ship: Dromi I ( Support Fighter )
System: XSUD-1 (-0.3) / Detorid
Location: XSUD-1 VII
Time: 2019-08-14 17:17
Points: 1
Damage: 44,606
Dropped: 0.00 ISK
Destroyed: 5,778,714.98 ISK
Total: 5,778,714.98 ISK

Item(s) Dropped / Destroyed

Item Type
Quantity
Price (ISK)
Ship
Dromi I
1
5,778,714.98
Total Dropped:
0.00
Total Destroyed:
5,778,714.98
Grand Total:
5,778,714.98
Final Blow Top Damage
Adam Zamoyski Manor Codor
Adam Zamoyski Manor Codor
8,006
17.9%
6,109
13.7%
4,263
9.6%
4,148
9.3%
3,606
8.1%
3,580
8.0%
2,728
6.1%
2,530
5.7%
2,460
5.5%
2,276
5.1%
1,953
4.4%
1,382
3.1%
1,158
2.6%
407
0.9%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0