S0101 Lutik Lutik Co
S0101 Lutik
Lutik Co
Ship: Covetor ( Mining Barge )
System: Klaevik (0.6) / Metropolis
Location: Klaevik XI - Asteroid Belt 1 (23.34km)
Time: 2016-12-10 14:37
Points: 1
Damage: 6,588
Fitted: 4,684,206.10 ISK
Dropped: 1,904,729.79 ISK
Destroyed: 30,756,475.30 ISK
Total: 32,661,205.09 ISK

Item(s) Dropped / Destroyed

Item Type
Quantity
Price (ISK)
High Slots
Strip Miner I 1 1,859,153.18
Strip Miner I 1 1,859,153.18
Total: 3,718,306.36
Mid Slots
Compact Multispectrum Shield Hardener 1 170,574.17
Total: 170,574.17
Low Slots
Mining Laser Upgrade I 1 39,749.99
Mining Laser Upgrade II 1 709,998.97
Mining Laser Upgrade I 1 39,749.99
Total: 789,498.95
Drone Bay
Hobgoblin I 2 5,826.62
Total: 5,826.62
Ship
Covetor
1
27,976,998.99
Total Dropped:
1,904,729.79
Total Destroyed:
30,756,475.30
Grand Total:
32,661,205.09