Corporation: AC-FUN [AC.BI]
CEO: Z Iwaira
Members: 1

Recent Activity

Time
May 27, 2020
15:20
18.28k
Genesis Z Iwaira (Gallente Shuttle)
AC-FUN
May 23, 2020
05:21
5.08m
0.6 Sheroo
Genesis
Z Iwaira (Iteron Mark V)
AC-FUN
May 21, 2020
01:47
31.32k
Genesis Z Iwaira (Ibis)
AC-FUN
01:43
18.28k
Genesis Z Iwaira (Gallente Shuttle)
AC-FUN
May 08, 2020
15:16
583.86m
Genesis Z Iwaira (Nergal)
AC-FUN
Apr 04, 2020
15:27
574.08m
0.5 Kobam
Genesis
Z Iwaira (Nergal)
AC-FUN
Mar 10, 2020
13:29
500.63m
0.6 Keseya
Genesis
Z Iwaira (Nergal)
AC-FUN
Activity (last 90 days)Click to enlarge