Corporation: YUE YE ZHI JIAN [TGGK]
CEO: HuoFei Qing
Members: 50
 • Alltime
 • Recent
 • Weekly
 •   Destroyed Lost
  Alltime
  Recent
  Weekly
  Ships 203 1,070 54,258
  Points 696 5,970
  Recent
  ISK 29.19b 81.49b 16,017
  Ships 0 2 16,017
  Points 0 2
  Weekly
  ISK 0 28.52k -
  Ships 0 0 -
  Points 0 0
  ISK 0 0
  11%
  89%
  Dangerous Snuggly
  74%
  26%
  Gangs 54 Solo
  100%
  Dangerous Snuggly
  100%
  Gangs Solo

  Recent Activity

  Time
  Sep 22, 2022
  11:37
  10.00k
  Genesis YgGuangBOSS Yang (Capsule)
  YUE YE ZHI JIAN
  11:36
  18.52k
  Genesis YgGuangBOSS Yang (Amarr Shuttle)
  YUE YE ZHI JIAN
  Jun 19, 2022
  07:37
  112.78m
  0.3 Ashkoo
  Khanid
  gaoxiaoga (Capsule)
  YUE YE ZHI JIAN
  07:37
  11.59k
  0.3 Ashkoo
  Khanid
  gaoxiaoga (Caldari Shuttle)
  YUE YE ZHI JIAN
  Oct 04, 2021
  08:20
  8.82m
  -1.0 Sakenta
  Pochven
  Archer Outside (Mobile Tractor Unit)
  YUE YE ZHI JIAN
  Sep 30, 2021
  15:15
  10.00k
  Pochven Archer Outside (Capsule)
  YUE YE ZHI JIAN
  15:14
  6.44m
  Pochven Archer Outside (Magnate)
  YUE YE ZHI JIAN
  Sep 25, 2021
  08:37
  21.29m
  Pochven Archer Outside (Mobile Tractor Unit)
  YUE YE ZHI JIAN
  07:42
  10.42m
  Pochven Archer Outside (Mobile Tractor Unit)
  YUE YE ZHI JIAN
  07:02
  10.00k
  Pochven Archer Outside (Capsule)
  YUE YE ZHI JIAN
  07:01
  9.10m
  Pochven Archer Outside (Magnate)
  YUE YE ZHI JIAN
  Sep 24, 2021
  14:31
  10.00k
  -1.0 Nalvula
  Pochven
  Archer Outside (Capsule)
  YUE YE ZHI JIAN
  Mar 08, 2021
  19:47
  2.35m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (Sensor Dampening Battery)
  YUE YE ZHI JIAN
  19:42
  2.38m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (Small Pulse Laser Battery)
  YUE YE ZHI JIAN
  19:40
  2.38m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (Small Pulse Laser Battery)
  YUE YE ZHI JIAN
  19:38
  1.47m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (Spatial Destabilization Battery)
  YUE YE ZHI JIAN
  19:33
  2.38m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (Small Pulse Laser Battery)
  YUE YE ZHI JIAN
  18:49
  2.38m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (Small Pulse Laser Battery)
  YUE YE ZHI JIAN
  18:48
  1.63m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (Phase Inversion Battery)
  YUE YE ZHI JIAN
  18:42
  2.38m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (Small Pulse Laser Battery)
  YUE YE ZHI JIAN
  18:40
  2.38m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (Small Pulse Laser Battery)
  YUE YE ZHI JIAN
  18:38
  2.02m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (Ion Field Projection Battery)
  YUE YE ZHI JIAN
  18:32
  2.38m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (Small Pulse Laser Battery)
  YUE YE ZHI JIAN
  18:31
  2.38m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (Small Pulse Laser Battery)
  YUE YE ZHI JIAN
  18:29
  2.88m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (White Noise Generation Battery)
  YUE YE ZHI JIAN
  18:23
  2.02m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (Ion Field Projection Battery)
  YUE YE ZHI JIAN
  18:18
  3.24m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (Warp Scrambling Battery)
  YUE YE ZHI JIAN
  18:13
  2.38m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (Small Pulse Laser Battery)
  YUE YE ZHI JIAN
  18:12
  106.10m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (Amarr Control Tower Small)
  YUE YE ZHI JIAN
  Jan 16, 2021
  22:56
  23.80k
  -1.0 J141021
  D-R00020
  xiangmi1 (Caldari Shuttle)
  YUE YE ZHI JIAN
  22:56
  23.80k
  -1.0 J141021
  D-R00020
  xiangmi (Caldari Shuttle)
  YUE YE ZHI JIAN
  22:56
  23.80k
  -1.0 J141021
  D-R00020
  xiangmi1 (Caldari Shuttle)
  YUE YE ZHI JIAN
  22:55
  9.27m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (Venture)
  YUE YE ZHI JIAN
  22:55
  11.80m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (Venture)
  YUE YE ZHI JIAN
  22:55
  5.09m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (Catalyst)
  YUE YE ZHI JIAN
  22:55
  86.29k
  -1.0 J141021
  D-R00020
  Yu Fei King (Impairor)
  YUE YE ZHI JIAN
  22:54
  1.59m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (Heron)
  YUE YE ZHI JIAN
  22:54
  15.43m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  (Celestis)
  YUE YE ZHI JIAN
  22:53
  17.53m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  Yu Fei King (Celestis)
  YUE YE ZHI JIAN
  22:53
  113.32m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  Yu Fei King (Myrmidon)
  YUE YE ZHI JIAN
  22:53
  34.32m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  Yu Fei King (Caracal)
  YUE YE ZHI JIAN
  22:53
  119.85m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  HuoFei Qing (Myrmidon)
  YUE YE ZHI JIAN
  22:53
  34.28m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  Yu Fei King (Caracal)
  YUE YE ZHI JIAN
  22:53
  15.43m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  HuoFei Qing (Celestis)
  YUE YE ZHI JIAN
  22:53
  15.96m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  gaoxiaoga (Celestis)
  YUE YE ZHI JIAN
  22:52
  85.13m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  HuoFei Qing (Myrmidon)
  YUE YE ZHI JIAN
  22:52
  5.88m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  HuoFei Qing (Catalyst)
  YUE YE ZHI JIAN
  22:52
  9.28m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  HuoFei Qing (Venture)
  YUE YE ZHI JIAN
  22:52
  15.43m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  HuoFei Qing (Celestis)
  YUE YE ZHI JIAN
  22:52
  4.27m
  -1.0 J141021
  D-R00020
  HuoFei Qing (Tayra)
  YUE YE ZHI JIAN
  Activity (last 90 days)  Click to enlarge